uvod
JIMIK s.r.o. (autodoprava)


info

realizace

spedice

dokumenty

kontakt

odkazy

doprava

Předpověď počasí
Počasí

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO WEBU

tzn. OBSAHOVÉ resp. PREZENTOVANÉ

mají:

Všechna práva vyhrazena

(Copyright ©)
Obsah na tomto webu,  resp.  na jeho souvisejících internetových stránkách
je určen výhradně pro osobní využití.

     *
     *
    
 
 
     *
Články, jejichž přímým autorem není provozovatel tohoto webu (stránek), lze dále šířit pouze se souhlasem jejich majitelů/autorů  (zdroj článků je vždy uveden).optimalizováno pro:
prohlížeč: Mozilla Firefox


Provozovatel  tohoto webu bere na sebe odpovědnost pouze za obsah stránek a článků, které sám vytvořill a které jsou jasně a prokazatelně jen jeho součástí.


Bez jasně prokazatelného předchozího písemného souhlasu, autora toho webu, je zakázána jakákoliv další publikace obsahu, šíření ektronickou poštou, SMS / MMS zpráv, vč. zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě a to včetně uchovávání v jakýchkoli (jiných) databázích.Oprávnění k tištění jednotl. stran související s touto prezentací pokud není-li jinak výslovně stanoveno, je dáno výhradně pro vaše osobní, nekomerční užití.
webkamery on-line:
      Jeseník - Masarykovo nám.   zde
      Jeseník - Lázně "Priessnitz"     zde
      Jeseníky - "HolidayInfo"        zde


© JIMIK s.r.o.